Formanden bag den populære forening

I sidste uge kunne man i fjernsynet se, formanden for en af Danmarks største foreninger blive interviewet. I interviewet fortalte formanden om, hvilke forskellige opgaver der skulle varetages når man havde en forening. Formanden fortalte blandt andet, at der var et enormt stort arbejde i, at skulle holde styr på alle foreningens medlemmer manuelt, hertil tilføjede formanden, at der lige var kommet et nyt system, som gjorde deres arbejde i foreningen meget lettere. Systemet er et regnskabssystem, som selv oplyser, hvornår det enkelte medlem skal betale kontingent. Med det nye regnskabssystem er der derfor ingen, som skal sidde og holde øje med, hvornår det er tid for den enkelte til, at betale kontingentet. Det smarte online regnskabsprogram ligger online, hvilket gør, at man kan bruge det hvor som helst. Med det nye smarte online regnskabsprogram, behøver man derfor ikke at logge ind på foreningens computer, som man skulle tidligere. Man kan derfor redigere i tallene hjemmefra og behøver nødvendigvis ikke at være på en bestemt computer eller en bestemt lokalitet for at redigere i tallene. Formanden var tydeligvis meget begejstrede for deres nye online regnskabsprogram og ville opfordre alle foreninger, til at få dette program. Programmet kan findes på Foreningsadministrator.dk.

Endnu en god løsning

Udover at det nye smarte program kunne holde styr på, hvor mange medlemmer der var og hvornår den enkelte skulle betale kontingent, så kunne det nye smarte program også holde styr på deres store foreningsregnskab. Programmet var derfor ekstra smart, da det kunne samle alle tal. I det nye foreningsregnskab kunne man gå ind og se tal fra flere år tilbage og man kunne gå ind og tegne diverse kurver over medlemsantallet i foreningen. Formanden gjorde klart, at de fremover kun vil benytte sig af det smarte system som blandt andet indeholder det smarte og digitale foreningsregnskab.